Användarvillkor

Uppdaterad 2019-12-16

Användarvillkoren reglerar din användning av Mediaconnects användarplattform för inloggning och betalning - nedan kallad ConnectID.

Nyttjande av ConnectID förutsätter att du accepterar användarvillkoren till fullo (användaravtal). Genom att registrera en användare i ConnectID accepterar du användaravtalet i sin helhet. Användarvillkoren kan bli uppdaterade utan särskild varning.

I samband med produkt- och innehållstjänster som du kan få tillgång till genom ConnectID så gäller särskilda villkor (prenumerationsvillkor) för dessa som komplement. Vid eventuella motstridigheter mellan dessa villkor så gäller villkoren för innehållstjänster och produkter före villkoren till ConnectID.

Villkor: