Användarvillkor

Användarvillkoren reglerar din användning av Mediaconnects användarplattform för inloggning och betalning.

Nyttjande av tjänsten förutsätter att du accepterar användarvillkoren till fullo. (användaravtal). Genom att registrera en användare knuten till tjänsten accepterar du användaravtalet i sin helhet. Användarvillkoren kan bli uppdaterade utan särskild varning.

I samband med produkter och innehållstjänster du kan få tillgång till genom inloggningstjänsten gäller särskilda villkor (prenumerationsvillkor) för dem som komplement. Vid eventuella motstridigheter mellan dessa villkor gäller villkoren för innehållstjänster och produkter före villkoren till inloggningstjänsten.

Villkor: