Sekretess

Våra användares förtroende är viktigt för oss. Därför är vi angelägna om att ta tillvara din personliga integritet. Här följer en beskrivning av hur vi samlar in och använder information om våra användare.

Lagring och användning av information

Dina personliga uppgifter och kundinformationen du uppger vid registrering behandlas konfidentiellt. Informationen blir lagrad i en intern databas hos Mediaconnect AS.

Vi lagrar information för att du skall kunna använda våra tjänster. Till exempel mobilnummer eller e-postadress, detta för att kunna hantera igenkänning vid registrering eller inloggning. Följande personuppgifter lagras hos Mediaconnect AS:

Vi kan lämna ut information till tredje man. Det är information som tredje man är beroende av för att kunna tillhandahålla kundservice och för att kunna administrera kundrelationer. Till exempel adressinformation för tidningsutdelning.

Alla användare kan begära att registrerade uppgifter skall tas bort från våra databaser.