Brukervilkår

Brukervilkårene regulerer din bruk av Mediaconnects brukerplattform for innlogging og betaling.

Bruk av tjenesten forutsetter at du aksepterer brukervilkårene i sin helhet (brukeravtale). Ved å registrere en bruker tilknyttet denne tjenesten aksepterer du brukeravtalen i sin helhet. Brukervilkårene vil bli oppdatert uten at dette blir varslet særskilt.

I forbindelse med produkter og innholdstjenester du kan få tilgang til gjennom innloggingstjenesten gjelder særskilte vilkår (abonnementsvilkår) for disse som supplement. Ved eventuelle motstridigheter mellom disse vilkårene, går vilkår for innholdstjenester og produkter foran vilkårene til innloggingstjenesten.

Vilkår: