Brukervilkår

Oppdatert 2019-12-16

Brukervilkårene regulerer din bruk av Mediaconnects brukerplattform for innlogging og betaling - heretter kalt ConnectID.

Bruk av ConnectID forutsetter at du aksepterer brukervilkårene i sin helhet (brukeravtale). Ved å registrere en bruker i ConnectID aksepterer du brukeravtalen i sin helhet. Brukervilkårene kan bli oppdatert uten at dette blir varslet særskilt.

I forbindelse med produkt- og innholdstjenester du kan få tilgang til gjennom ConnectID gjelder særskilte vilkår (abonnementsvilkår) for disse som supplement. Ved eventuelle motstridigheter mellom disse vilkårene, går vilkår for innholdstjenester og produkter foran vilkårene til ConnectID.

Vilkår: